Realizations

Realizacja umowy o dofinansowanie nr POIR.03.02.02-00-0759/16 dotycząca projektu
pt. „The implementation of innovative technology for the production of new generation window systems”
under Sub-measure 3.2.2 Loan for technological innovations Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Project objective: purchase of equipment necessary to create a new technology line dedicated to TotalGlass
Planned effects: implementation of the innovative TotalGlass system
Wartość projektu: 5 993 478,34 zł z tego premia technologiczna: 2 697 065,24