Wooden Doors

PPUH PINUS Jerzy, Mariusz Smolarczyk, Spółka Jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Program Operacyjny Inteligentny Rozwój” (POIR) pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego PINUS Jerzy Smolarczyk, Mariusz Smolarczyk Spółka Jawna”.
Nr umowy POIR.03.04.00-16-0020/20. Wartość projektu: 299.912,22 zł.
Implementation of the grant agreement No. POIR.03.02.02-00-0759 / 16 regarding the project „The implementation of innovative technology for the production of new generation window systems”
under Sub-measure 3.2.2 Loan for technological innovations of the Intelligent Development Operational Program co-financed by the European Regional Development Fund.
Project objective: purchase of equipment necessary to create a new technology line dedicated to TotalGlass Planned effects: implementation of the innovative TotalGlass system Project value: PLN 5,993,478.34 of which technological bonus: 2,697,065.24