Ogród zimowy – specyfikacje

Istotą konstrukcji ogrodu zimowego jest dach oraz przeszklenia pionowe. Cała konstrukcja wykonana jest z drewna mahoniowego lub sosnowego klejonego wielowarstwowo. Ściany pionowe ogrodu zimowego, ich podział, wynika z założeń projektowo-konstrukcyjnych. W zależności od projektu, mogą składać się z: ram stałych, okien, drzwi balkonowych oraz drzwi przesuwnych niskoprogowych typu HS.

Konstrukcja ogrodów zimowych zawiera stolarkę drewnianą wykonaną w systemie DJ-68 zgodne z aprobatą techniczną oraz elementy drewniane.

Indywidualność i złożoność ogrodu zimowego polega przede wszystkim na konstrukcji dachowej. Elementy więźby dachowej (wieńce, krokwie, kolanka, murłaty) wykonywane są z wysokiej klasy kształtowników drewnianych zapewniających odpowiednią wytrzymałość konstrukcji, a jednocześnie swoją estetyką podkreślają piękno naturalnego drewna. W zależności od projektu dachy mogą być jedno-, dwu- lub wielospadowe. Często kąt pochyłości ogrodu nawiązuje do pochyłości istniejącego budynku. Wszystkie elementy drewniane malowane są farbami kryjącymi i ukazującymi strukturę drewna marki GORI, które dodatkowo zabezpieczają przd szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.

W połaci dachowej na krokwie nakładane są profile aluminiowe, w których montowane są zestawy szybowe zapewniające szczelność na wody opadowe.
Wykonanie konstrukcji dachowej jest najbardziej kosztownym i czasochłonnym elementem ogrodu.

KONSTRUKCJA
Odwodnienie
Odbiór wody deszczowej odbywa się poprzez system aluminiowych rynien montowanych w zakończeniu dachu oraz rur spustowych. Wszystkie elementy aluminiowe stosowane w ogrodzie malowane są proszkowo, co zapewnia wytrzymałość powłoki przez kilkadziesiąt lat.

OSZKLENIE
W ścianach pionowych w standardzie stosowane są szyby zespolone CLIMAPLUS o współczynniku U=1,1 W/m20K z argonem wewnątrz. Zgodnie z życzeniem klienta stosujemy także szklenie szybami bezpiecznymi, antywłamaniowymi, kuloodpornymi, dźwiękochłonnymi, refleksyjnymi.
Do oszklenia dachu stosujemy zespolenie szyb Planistar, Planidur i VSG, które zabezpiecza użytkowników przed wypadkiem w razie stłuczki szyby, a jednocześnie zapewnia stały komfort w ogrodzie w ciągu całego roku:

  • latem ogranicza nagrzewanie pomieszczenia,
  • zimą zapewnia izolację termiczną (obniżenie kosztów ogrzewania),
  • jesienią i wiosną zapewnia w pełni wykorzystanie światła słonecznego przy ograniczeniu bezpośredniego promieniowania.

Nowością jest samoczyszcząca szyba Bioclean, która wykorzystuje promienie ultrafioletowe światła dziennego oraz deszcz, aby usunąć zanieczyszczenia organiczne, ślady kropel deszczu, pyłu.

WENTYLACJA
Dla zapewnienia właściwej wymiany powietrza i utrzymania mikroklimatu stosowany jest wentylator mechaniczny wyciągowy oraz listwy nawiewowe umieszczone w dolnych częściach ram okiennych.
Zespół przewietrzający pracuje w cyklu automatycznym z termostatem i zapewnia odpowiednią wymianę powietrza.

MONTAŻ
Ogród po wykonaniu jest składany w zakładzie, a po kontroli przewożony do klienta i montowany przez grupę montażową „PINUSA”. Koszt montażu wliczony jest w cenę ogrodu.

DORADZTWO
Na podstawie przesłanych wymiarów przez klienta, projektu przygotowujemy bezpłatną kalkulację ogrodu. Dobieramy bryłę ogrodu do istniejącego budynku, uwzględniamy sugestie klientów.
Przysłanie zapytania traktujemy zobowiązująco.

Na poszczególne elementy składowe ogrodu posiadamy stosowne atesty i certyfikaty.
Wykonywane przez firmę PINUS ogrody zimowe charakteryzują się nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjno-technologicznymi, trwałością oraz wysoką estetyką wykonania.

PPUH PINUS Jerzy, Mariusz Smolarczyk, Spółka Jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Program Operacyjny Inteligentny Rozwój” (POIR) pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego PINUS Jerzy Smolarczyk, Mariusz Smolarczyk Spółka Jawna”.
Nr umowy POIR.03.04.00-16-0020/20. Wartość projektu: 299.912,22 zł.
Realizacja umowy o dofinansowanie nr POIR.03.02.02-00-0759/16 dotycząca projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania systemów okiennych nowej generacji”
w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Cel projektu: zakup urządzeń niezbędnych do utworzenia nowej linii technologicznej dedykowanej TotalGlass Planowane efekty: wdrożenie innowacyjnego systemu TotalGlass Wartość projektu: 5 993 478,34 zł z tego premia technologiczna: 2 697 065,24