Okna zabytkowe

W naszej ofercie znajdują się również okna zabytkowe. Celem tego typu produktów jest utrzymanie budynku w niezmienionym stylu. Okna zabytkowe stosowane są w architekturze zabytkowej, ale również nowoczesnej, przypominającej dany styl.

Współpracujemy z konserwatorami zabytków i spełniamy ich wymagania, wiernie odtwarzając konstrukcje i elementy.

Realizacja umowy o dofinansowanie nr POIR.03.02.02-00-0759/16 dotycząca projektu
pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania systemów okiennych nowej generacji”
w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Cel projektu: zakup urządzeń niezbędnych do utworzenia nowej linii technologicznej dedykowanej TotalGlass
Planowane efekty: wdrożenie innowacyjnego systemu TotalGlass
Wartość projektu: 5 993 478,34 zł z tego premia technologiczna: 2 697 065,24