Serwis

Na wszystkie produkty firmy Pinus udzielamy naszym klientom profesjonalnej opieki gwarancyjnej. Dodatkowo, udzielamy porad dotyczących pielęgnacji i konserwacji drewnianych produktów, jak również przeprowadzamy serwisy poreklamacyjne (UWAGA! Tylko dotyczące naszych wyrobów! Nie serwisujemy produktów innych producentów)

Prawo do gwarancji przysługuje wszystkim odbiorcom finalnym, którzy zainstalowali nasze produkty w obiekcie, z tą jednak uwagą jednak że ewentualne naprawy gwarancyjne nie przedłużają okresu gwarancji.

Warunki ważności gwarancji

 • prawidłowo i profesjonalnie wykonany montaż przez autoryzowany serwis firmy “PINUS”,
 • normalne warunki klimatyczne, odpowiednie do montażu stolarki drewnianej,
 • dokonanie pełnej płatności,
 • reklamacja zgłoszona niezwłocznie po zauważeniu usterki,
 • właściwa konserwacja poprzez stosowanie delikatnych środków do konserwacji drewnianej stolarki

Gwarancja nie obejmuje następujących rodzajów uszkodzeń:

 • mechanicznego i chemicznego uszkodzenia wykończenia podczas montażu i po jego zakończeniu,
 • uszkodzeń spowodowanych zaniedbaniem i niewłaściwą konserwacją (przykładowo: stosowanie bardzo alkalicznych detergentów, rozpryskane wapno i cement, stosowanie nieodpowiednich taśm oklejających),
 • normalne zużycie, takie jak blaknięcie koloru i zmiana tonu barwy,
 • duże zmiany na skutek oddziaływania wilgoci w trakcie i po zakończeniu budowy powodujące pęcznienie drewna,
 • wszelkie uszkodzenia powstałe w rezultacie wyżej wymienionych zmian.

W przypadku zgłoszenia reklamacji, jesteśmy zobowiązani do pozbycia się wad we wspólnie ustalonym terminie. Zobowiązujemy się do tego, że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki. Jeśli produkt jest na gwarancji, a naprawa nie jest możliwa – wymienimy go na nowy.

FORMULARZ SERWISOWY

Zgłoszenia reklamacji prosimy dokonać poprzez poniższy formularz serwisowy.

  Strona jest chroniona przez reCAPTCHA od Google Polityka prywatności i Regulamin.
  PPUH PINUS Jerzy, Mariusz Smolarczyk, Spółka Jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Program Operacyjny Inteligentny Rozwój” (POIR) pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego PINUS Jerzy Smolarczyk, Mariusz Smolarczyk Spółka Jawna”.
  Nr umowy POIR.03.04.00-16-0020/20. Wartość projektu: 299.912,22 zł.
  Realizacja umowy o dofinansowanie nr POIR.03.02.02-00-0759/16 dotycząca projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania systemów okiennych nowej generacji”
  w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  Cel projektu: zakup urządzeń niezbędnych do utworzenia nowej linii technologicznej dedykowanej TotalGlass Planowane efekty: wdrożenie innowacyjnego systemu TotalGlass Wartość projektu: 5 993 478,34 zł z tego premia technologiczna: 2 697 065,24