Strona główna > Blog > Badania na okno

Badania na okno

Wysoka wodoszczelność i odporność na obciążenie wiatrem to jedne z podstawowych właściwości okien. W firmie Pinus przekładamy to na prosty język – od szeregu badań na produkty okienne zależy Państwa bezpieczeństwo. Na podstawie ostatniego testu przeprowadzonego w Laboratorium Techniki Budowlanej, krótko prezentujemy proces i wyniki badań kontrolnych naszego okna drewnianego pod względem wodoszczelności i odporności na ciśnienie. Rezultaty zaskoczyły również nas!

W jaki sposób wyglądało badanie?

Badanie odporności okna na obciążenie wiatrem wg normy badawczej PN-EN 14351-1+ A2  zostało wykonane w Certyfikowanym Laboratorium na poszczególnych poziomach ciśnienia (w Pa) i km/h. Dobrze uszczelnione okno drewniane zostaje umieszczone w specjalnej komorze technicznej, w której zwiększa się siłę wiatru oraz wodnego natrysku.

Jakie wyniki uzyskaliśmy?

W wyniku badań kontrolnych okno drewniane zostało przypisane do jednej z najwyższych klas: E11350. Oznacza to, że przy prędkości wiatru 171 km/ h (jest to silny huragan, który powoduje bardzo rozległe zniszczenia) z deszczem okno jest niezwykle wodoszczelne (nie przecieka).

Podsumowując: nawet przy dużych prędkościach wiatru, który dewastują pomieszczenia, okno drewniane spełnia swoje podstawowe funkcje: wodoszczelności oraz odporności na duże ciśnienie. Z oknami firmy Pinus można spać spokojnie 🙂

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przeprowadzonym badaniu, skontaktuj się z nami!

PPUH PINUS Jerzy, Mariusz Smolarczyk, Spółka Jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Program Operacyjny Inteligentny Rozwój” (POIR) pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego PINUS Jerzy Smolarczyk, Mariusz Smolarczyk Spółka Jawna”.
Nr umowy POIR.03.04.00-16-0020/20. Wartość projektu: 299.912,22 zł.
Realizacja umowy o dofinansowanie nr POIR.03.02.02-00-0759/16 dotycząca projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania systemów okiennych nowej generacji”
w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Cel projektu: zakup urządzeń niezbędnych do utworzenia nowej linii technologicznej dedykowanej TotalGlass Planowane efekty: wdrożenie innowacyjnego systemu TotalGlass Wartość projektu: 5 993 478,34 zł z tego premia technologiczna: 2 697 065,24